Avui la Consellera de Drets Socials i el conjunt d’entitats i patronals de tots els àmbits: gent gran, discapacitats, infància, VH/SIDA, drogodependència, etc. hem signat l’acord d’increment de tarifes per aquest any 2022 que és d’un 3% amb efecte retroactiu 1 de gener de 2022.

Com ja us vàrem anunciar en un darrer comunicat, l’increment del 3% acordat per aquest any ACAD el troba totalment insuficient, i així ho ha manifestat també la Consellera, conscient que aquest no cobreix els increments de costos que estem tenint en el nostre àmbit.

Com us vam dir, ACAD ha defensat que aquest acord respectés en tot moment el marc de la negociació col·lectiva entre patronals i sindicats i, transcendental també per part d’ACAD, que s’iniciés com més aviat millor la negociació de l’increment de tarifes per l’any 2023. Aquest segon punt queda reflectit en l’acord amb el compromís del Departament de Drets Socials d’impulsar, abans de finals de 2022, els espais estables de treball necessaris per analitzar els costos dels serveis, actualitzar la Cartera de Serveis Socials i assolir aquests objectius compartits.

Trobareu en aquest ENLLAÇ l’acord signat.

Ja des d’ara ACAD es posa a treballar per tal que l’increment de tarifes per l’any 2023 vagi més enllà del 3% i eixugui el dèficit d’aquest any.