En referència a la contradicció que us plantejàvem en el darrer comunicat, la Subdirecció General d’Atenció i de Promoció de l’Autonomia Personal, ens fa el següent aclariment:

Els cribratges als professionals, voluntaris o alumnes en pràctiques es faran de forma periòdica en els centres de dia de gent gran independents, i seguiran sense fer-se en els centres de dia i centres d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Us recordem que els cribratges amb PCR en els centres dia independents es coordinaran amb l’equip d’atenció primària de referència (EAP) del centre.