Tal i com us hem anat avançant, la nostra Associació ACAD ja HA PRESENTAT DAVANT EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA SOCIAL, LA DEMANDA D’IMPUGNACIÓ del nomenat “1r Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del Sector de l’atenció a la Gent Gran (GerCat)”.
 
Els motius d’impugnació són dos:
 

  1. Vulneració de la normativa establerta per l’Estatut dels Treballadors quant a la representativitat de les organitzacions empresarials, ja que no s’ha fet cap càlcul per demostrar quina representativitat té cadascuna de les associacions patronals existents a Catalunya. No se’ns ha reconegut la representativitat que tenim realment, malgrat haver-ho denunciat formalment a la Mesa Negociadora.
  2. Els promotors del conveni i la Mesa Negociadora no han obtingut l’informe favorable de la Comissió Paritària del VII Conveni col·lectiu laboral marc estatal per obrir l’àmbit negocial autonòmic. Per tres cops l’esmentada Comissió ha manifestat que no concedia l’informe favorable. Això comporta, sota el nostre parer, la impossibilitat de signar un conveni d’eficàcia general a totes les empreses del Sector. 

Volem deixar constància que són aquests, i solament aquests, els motius de la nostra impugnació judicial, després d’haver esgotat la via administrativa davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a qui ja hem informat de la interposició de la nostra demanda judicial. Ens hem vist obligats a defensar els drets de la nostra Associació i dels seus Associats, tal i com hem anat manifestant anteriorment. No entrem en el contingut del nomenat Conveni, doncs no ha sortit a la llum al no estar publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
IMPORTANT: Si el pretès conveni no es registra ni publica com a tal, quedarà com a un Pacte d’Eficàcia Limitada i solament serà exigible als associats de les organitzacions empresarials que signin amb els Sindicats.
 
ACAD segueix en el camí de millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores del sector però reflectint la pluralitat del sector de residències i centres de dia de Catalunya i assegurant la viabilitat econòmica d’aquests.