ACAD, representada per Íngrid Silvestre, propietària i directora de la residència l’Olivaret, ha participat avui a la 2a Jornada de Residències organitzada per l’Oficina de Residències de Barcelona.

Amb el títol “La diversitat: un valor” hem defensat el paper de les petites residències i el seu factor diferencial, aquest tracte familiar i de proximitat a l’entorn del resident, sense que per això el servei sigui menys professional i de menys qualitat, sent més eficient en alguns paràmetres de salut.

Amb aquesta presentació, que adjuntem, ACAD vol defendre el paper d’aquesta tipologia de residències que sembla que l’administració no té en compte quan es tracta de desenvolupar noves normatives.

La diversitat: un valor