El Pla de Desescalada en centres residencials estableix, un cop el territori estigui en fase 3, que s’autoritzarà als residents a realitzar SORTIDES supervisades a l’EXTERIOR de la RESIDÈNCIA, aplicant en aquest cas la normativa general per a la resta de la població de la seva edat. Aquesta sortida serà supervisada pels familiars o professionals i limitada en el temps (una hora).

Aquesta recomanació genera una gran preocupació als centres residencials, ja que pot ser una font d’entrada de la Covid i pot generar situacions extremes com les recentment viscudes.

Davant d’aquesta situació ACAD ha demanat tant al secretari d’Afers Socials i Famílies com a la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat l’elaboració de protocols clars que regulin aquestes sortides.

Trobareu el document entregat al peu d’aquest comunicat.

Sol·licitud d’un protocol de sortides de residents