Per iniciativa de la CEOE, en la que ACAD hi és representada per la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), es va fer ahir dimecres una roda de premsa virtual en la qual, de forma unitària, totes les patronals del sector reclamaven novament al govern l’aplicació de l’IVA reduït per a tots els serveis d’atenció a la dependència.

A la roda de premsa hi eren presents AESTE, CEAP’s, FED, instant totes elles al PSOE a aixecar el veto a l’esmena als Pressupostos Generals de l’Estat de 2022 que pretenien equiparar l’IVA del 10% al 4% per a tots els serveis a la dependència.

Com sabeu aquesta és una reclamació que perseguim des de fa temps i que de forma reiterada reclamem al govern central a través de la nostra representació de la FED, la novetat és que el veto del PSOE ha aconseguit unir totes les patronals juntament amb totes les entitats de gent gran d’Espanya.