Les residències posen de relleu el sobreesforç humà i econòmic que estan duent a terme des de l’esclat de la crisi de la Covid-19

ACAD, que representa més de 7.000 places de residències i serveis d’atenció a la dependència, continuem treballant per garantir el màxim benestar i salut dels nostres usuaris i usuàries. A ACAD no ens agrada veure ni llegir algunes notícies sorgides els darrers dies sobre el paper que juguen les residències en aquesta crisi. Tots els professionals ens esforcem per sortir plegats d’aquesta greu situació que ens afecta a tothom. Continuem destinant recursos humans i econòmics a apaivagar els efectes que aquesta crisi està generant en el nostre sector, un dels més malmesos en tots els àmbits.

Més personal contractat per atendre serveis d’atenció a la dependència

Des d’ACAD destaquem que “Estem fent tots els esforços humans i destinant tots els recursos econòmics necessaris per tal de pal·liar la situació tan greu que estem vivint als nostres centres”. Precisament, des de l’esclat de la Crisi de la COVID-19, cada servei ha hagut d’assumir un increment mitjà de 6000 euros mensuals en fer més contractació, tot i que trobem centres on aquesta partida ha arribat a un sobrecost de 17.000 euros mensuals. Els centres associats a ACAD remarquen que en cap moment han reduït personal a les seves instal·lacions, sinó que inclús s’ha augmentat el nombre d’efectius per tal de prevenir contagis, sectoritzar adequadament els centres, atendre requeriments administratius i facilitar el contacte amb familiars a través de vídeo trucades. Si l’administració no pren mesures, ens preguntem com podrem garantir la continuïtat dels llocs de feina del personal que treballa a residències un cop acabada aquesta situació.

Més inversió en EPIS i proves diagnòstiques

ACAD ha realitzat un estudi intern entre els seus associats, on es posa de relleu el sobreesforç tant humà com econòmic que estan suportant des de l’esclat de la crisi de la COVID-19. Les xifres d’aquest estudi ens diuen que, de mitjana, els centres han perdut el 9% de la seva ocupació privada comptabilitzada el 15 de març. Hi ha centres que aquesta pèrdua els hi representa uns 8.500 € mensuals i arriba a altres més grans que pot suposar 20.000 € mensual. Hem de partir de la base que la normativa ha imposat la prohibició d’admetre nous ingressos des del dia 16 de març. tanmateix, vetllant per la seguretat de personal laboral i usuaris, cada centre ha assumit una mitjana de 2.554 euros en material EPI. La realització de proves diagnòstiques de detecció de COVID-19
han significat una mitjana de 866 euros als nostres serveis, arribant a casos de residències en els que la inversió en proves de detecció ha assolit els 8000 euros.

Nota de premsa PDF

Barcelona, 21 d’abril de 2020