El passat dia 12 de maig de 2020, ACAD va estar un dels membres convidats a la jornada organitzada pel Departament de Salut i liderada pel Dr.Robert Fabregat i Fuentes, Director General de Recerca i Innovació en Salut. 

Com a conclusió de la jornada es va demanar el procediment a seguir davant la demanda de fer assaigs clínics que alguns investigadors i promotors estan proposant desenvolupar amb les persones que viuen a les residències de gent gran que gestionem.

Com bé sabeu, aquests assaigs són imprescindibles per poder avançar en la prevenció i el tractament de la COVID-19 però, com no pot ser d’una altra manera, per poder-se dur a terme requereixen l’autorització del Comitè Ètic d’Investigació Clínica, en tots els casos, i també el de la “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”, quan es tracti d’assaigs amb fàrmacs.

Donat que la pandèmia ha colpit de forma molt impactant a la gent gran, aquests estudis en residències aportaran dades importants i tindran un alt valor afegit. No obstant això, hem de tenir molt present que es tracta d’un col·lectiu de persones mot vulnerable que hem de protegir amb les màximes garanties i RIGOR, i que els centres, en general, no tenen ni experiència ni tradició en fer aquest tipus de recerca.

És en aquest sentit que, per tal de donar un suport addicional i específic en la gestió d’aquestes peticions per fer assaigs clínics, des de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, i amb la col·laboració del Servei Català de la Salut, s’han compromès a revisar els projectes que us arribin i donar-vos resposta amb les seves valoracions, afegint un segell de garantia i qualitat a aquelles propostes que compleixin tots els requisits que considerin imprescindibles i que, al mateix temps, siguin d’especial interès per avançar en la recerca contra la COVID-19.

Qualsevol petició que us arribi, o dubte relacionat amb estudis o assaigs clínics que pugueu tenir, us haureu  d’adreçar a ells enviant-los un correu a:  
dgri.salut@gencat.cat o trucant al telèfon 935 566 298

ACAD aconsella, en qualsevol cas, fer la consulta formal a través del correu electrònic comunicat.

Pel que fa als temps de resposta, en un termini d’uns 4 dies, des que els feu arribar els projectes, us donaran resposta amb les seves valoracions.