Compartim el document que hem entrat per registre tant al Departament de Salut com al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies referent a l’oblit que han tingut per part d’ambdós Departaments els Serveis d’Atenció Domiciliària.

Des d’ACAD hem volgut deixar constància d’aquesta situació d’abandó durant la present crisi sanitària i del tracte discriminatori que han rebut respecte d’altres serveis socials.

Trobareu el document al peu d’aquest comunicat.