Dissabte 9 de maig es va publicar al BOE l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions on en matèria de serveis socials es decretava la seva obertura, amb plena normalitat, des d’avui dilluns en aquells territoris en Fase 1 de desconfinament.

Aquest matí ACAD, juntament amb altres patronals i sindicats, ha mantingut una reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per abordar la reobertura dels serveis socials tancats.

El Departament ens fa saber que els serveis socials temporalment tancats no obriran amb usuaris dins els establiments fins a Fase 3, i per tal de controlar aquesta reobertura s’ha publicat avui mateix la RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d’11 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació a Catalunya de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, respecte als serveis i prestacions en matèria de serveis socials.

Concretament el DTASF juntament amb el Departament de Salut estableixen (entre altres):

  • Previ a l’obertura cal cursar una petició d’obertura.
  • L’obertura dels centres es realitzarà quan el territori on es trobi el centre estigui considerat per part del Departament de Salut en la fase corresponent del procés de desconfinament.
  • El centre haurà de disposar d’un Pla d’actuacions que contingui les directrius d’actuació davant la situació de crisi sanitària en centres d’atenció diürna.
  • Absència de simptomatologia o antecedents en els últims 14 dies de les persones ateses en els serveis i del personal assistencial o de contacte estret amb un cas.
  • A més la Resolució estableix un seguit de recomanacions generals, recomanacions al personal, actuacions preventives, condicionament dels espais, eines i utillatge…

 

Trobareu al peu d’aquest comunicat la Resolució completa.

ACAD seguirà mantenint reunions amb el Departament per tal de consensuar protocols i criteris de reobertura de centres, al mateix temps que estem reclamant que cal una partida pressupostària per abordar els sobrecostos de la reobertura.

Tan bon punt tinguem novetats al respecte us les farem saber.

RESOLUCIÓ TSF/994/2020, d’11 de maig.